سلام بر مشتاقان سبک زندگی و تغذیه سالم

محمد زکریای رازی، پزشک عالیقدر ایرانی:

اگر طبیب، بیمار را با غذا و بدون دارو درمان نماید،

با سعادت همسو شده است.

خدمات تغذیه درمانی بر اساس طب تلفیقی

دکتر مجید سلطانپور غریبدوستی

پزشک، متخصص طب سنتی ایرانی

پزشکان متخصص طب ایرانی ضمن در نظر گرفتن ملاحظات طب رایج با بهره گیری از راهکارهای درمان طبیعی و بدون عارضه حکما و اطبای حاذق پیشین بهره می برند. این راهکارها طی قرون و سالهای متوالی تجربه و ثبت شده اند. آگاهی از نقش غذاها، غذاهای دارویی و داروهای غذایی و غذاهای ذوالخاصیت در حفظ سلامت و درمان بیماریها،… اساس خدمات تغذیه درمانی را تشکیل می دهد.

چاقی مرضی یا سَمن مفرط

چاقی مرضی، شاخص‌های سلامتی نظیر میانگین طول عمر و کیفیت زندگی… را کاهش می دهد.

در تصویر بخشی از عوارض بیماری چاقی مرضی یا سَمن مفرط به نمایش درآمده است. برای کسب آگاهی بیشتر نسبت به عوارض چاقی با کلیک بر هر شماره روی تصویر به صفحه مورد نظر حاوی اطلاعات بیشتر در مورد آن عارضه هدایت می شوید.