سلام بر مشتاقان سبک زندگی و تغذیه سالم

دکتر مجید سلطانپور غریبدوستی

پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی

ویزیت مجازیآموزش تخصصیویزیت حضوریآموزش عمومی

تغذیه درمانی با طب ایرانی

کاهش و افزایش وزن با توجه به مزاج

آنلاین نوبت بگیر!

برای روز و ساعت دلخواه، نوبت بگیر!

مزاج شناسی آنلاین!

تعیین مزاج با پرسشنامه های مزاج شناسی

آزمون مزاج شناسی

دکتر سلمان‌نژاد

————————

آزمون مزاج شناسی

دکتر مجاهدي

————————

آزمون مزاج شناسی

دکتر ناصری

————————

آموزشهای عمومی

آموزشهای تخصصی کاربردی …

آموزش های تخصصی

آموزشهای تخصصی کاربردی …

وزنتان برای قدتان مناسب است؟

تعیین شاخص توده بدنی یا BMI

سبک زندگی و تغذیه غلط دارو ندارد.

اصلاح تغذیه، تحرک و خواب متناسب، از اولویتهای درمان است. پرخوری، درهم خوری، برهم خوری، ریزه خواری، بی تحرکی، بدخوابی، تنشهای فکری، رفتارهای پرخطر و رعایت نکردن نکات بهداشتی درباره غذا و شیوه تغذیه، داروی گیاهی یا شیمیایی منحصر به فرد ندارد؛ بایستی با آگاهی، گام به گام سبک زندگی و تغذیه را اصلاح کرد.

سبک زندگی و تغذیه غلط دارو ندارد.

اصلاح تغذیه، تحرک و خواب متناسب، از اولویتهای درمان است. پرخوری، درهم خوری، برهم خوری، ریزه خواری، بی تحرکی، بدخوابی، تنشهای فکری، رفتارهای پرخطر و رعایت نکردن نکات بهداشتی درباره غذا و شیوه تغذیه، داروی گیاهی یا شیمیایی منحصر به فرد ندارد؛ بایستی با آگاهی، گام به گام سبک زندگی و تغذیه را اصلاح کرد.

آدرس مطب

آدرس: تهران، بلوار شهران شمالی، بعد از مسجد امام علی علیه السلام، پلاک ۱۶۹، ساختمان محمد (داروخانه شبانه روزی)، ورودی چپ، طبقه دوم

لوکیشن مطب

آدرس مطب

آدرس: تهران، بلوار شهران شمالی، بعد از مسجد امام علی علیه السلام، پلاک ۱۶۹، ساختمان محمد (داروخانه شبانه روزی)، ورودی چپ، طبقه دوم

لوکیشن مطب