آموزش های تخصصی به صورت حضوری و مجازی (آموزش از راه دور) شامل کلاس، کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی کاربردی طب سنتی نظیر مزاج شناسی پیشرفته، تشخیص و درمان بیماریها، تغذیه درمانی و گیاهان دارویی و ترکیبات گیاهی… است.

تغذیه درمانی با طب ایرانی

کاهش و افزایش وزن با توجه به مزاج

آنلاین نوبت بگیر!

برای روز و ساعت دلخواه، نوبت بگیر!

مزاج شناسی آنلاین!

تعیین مزاج با پرسشنامه های مزاج شناسی